Afbeelding: Luchtbehandeling

Een aangenaam binnenklimaat

Een aangenaam binnenklimaat is heel persoonlijk; de een heeft het graag wat frisser, de ander zit er liever warmpjes bij. Een goed ventilatiesysteem is in alle gevallen van groot belang. Alleen met goede ventilatie creëert u een gezond binnenklimaat. U wilt immers frisse lucht in huis laten, maar tegelijk stof en vocht kunnen afvoeren. Minder vocht in huis betekent ook lagere stookkosten! Daarnaast voelt een droger huis prettiger aan. Heegt Installatie installeert en onderhoudt ventilatiesystemen, luchtverwarmingssystemen en airco’s.

Goed advies helpt

Waar en hoe moet u ventileren voor dat optimale binnenklimaat? Vraag het de specialisten van Heegt Installatie! Bij klimaatbeheersing is vooral de juiste keuze van apparatuur van belang. Een systeem met overcapaciteit bezorgt u onnodige energiekosten. Bij een systeem met te weinig vermogen duurt het te lang voordat u het gewenste klimaat bereikt. Bent u net als wij voorstander van duurzame energie? Wij installeren warmtepompen (warmteterugwininstallaties), zonneboilers en zonnepanelen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over klimaatbeheersing? Weten wat het kost? Bel 0543-51 84 74 of neem contact op.

Uneto-VNISeiSterkinKenteq